Perustajan polku

Lähtökohta / Minustako yrittäjä?
Yritystoiminnan luvanvaraisuuden selvittäminen, kunnat, ministeriöt, terveystarkastajan lausunnot, AVI, Valvira, Evira.
LIIKETOIMINTA- ja MARKKINOINTISUUNNITELMA, kannattavuuslaskelmat

Rahoituksen järjestäminen

www.ely-keskus.fiwww.finnvera.fiwww.nordea.fi, www.op.fi, www.saastopankki.fi, www.omasp.fi, www.linnaseutu.fi, www.tekes.fiwww.linnan.fi, www.keksintosaatio.fi

Vakuutusasiat kuntoon

www.fennia.fi, www.pohjantahti.fi, www.pohjola.fi, www.lahitapiola.fi

Yritysmuodon valinta

Toiminimi
www.ytj.fi

Avoin yhtiö
Kommandiittiyhtiö

www.ytj.fi

Osakeyhtiö
www.ytj.fi

Osuuskunta
www.ytj.fi

Perustamisilmoitus Patentti- ja rekisterihallitukseen
Arkadiankatu 6 A, PL 1140,
00101 HELSINKI
Kirjanpidon, pankki- ja tiliasioiden järjestäminen

YRITTÄJÄN ARKEA!