yHDESSÄ YRITYS ONNISTUU

hattula hämeenlinna janakkala

 

Yrittäjäksi

Mitä yrittäminen on?

Yrittäminen on hyvä ammatinvalinnan vaihtoehto niille, jotka pitävät itsenäisestä työstä ja päätöksenteosta eivätkä kaihda työtä ja vastuuta.

Yritystoiminta on parhaimmillaan inspiroivaa ja vapaata itsensä toteuttamista, jossa saa itse määritellä työaikansa ja -tapansa. Yrittäjyyteen kuuluu kuitenkin myös paljon vastuuta ja yritystoiminnassa on aina omat riskinsä. Yrittäjäksi ryhtyvältä vaaditaankin innostuneisuuden lisäksi myös epävarmuudensietokykyä.

Yrittäjyys on hyvä keino työllistää itsensä, ja mahdollisesti myös muita, mutta pelkkä työttömyys ei riitä perusteeksi yrityksen perustamiselle. Yrityksen ja sen tarjoamien tavaroiden tai palveluiden täytyy olla tarpeellisia riittävän suurelle määrälle asiakkaita, ja asiakkaiden täytyy olla valmiita maksamaan niistä.

Yritystoiminnan tavoitteena on, että yritys menestyy. Taloudelliset motiivit ja tahto palvella asiakkaita on välttämätön, jos yrittäjä aikoo elättää itsensä ja työllistää mahdollisesti myös muita. Yrittäminen vaatii myös toimintaan liittyvien riskien tunnistamista ja niihin varautumista.

Yrittäminen on uskomista omaan liikeideaan. Yrittäminen voi olla elämäntapa tai keino hankkia elanto. Yrittäjyys vaatii paljon aikaa ja omistautumista, joten on tärkeää, että yrittäjällä on kiinnostusta ja intohimoa sitä alaa kohtaan, jolle on perustamassa yrityksen.
Yrittäminen on oman osaamisen hyödyntämistä ja oman vision toteuttamista. Hyvä yritysidea ja sen pohjalta rakennettu toimiva liikeidea, yhdistettynä osaavaan yrittäjään, johtavat yleensä onnistumiseen!

HENKILÖKOHTAINEN NEUVONTA

Neuvonnan pääpaino on liikeidean ja liiketoimintasuunnitelman jalostamisessa sekä kannattavan liiketoiminnan edellytysten arvioimisessa. Neuvonta on maksutonta ja luottamuksellista. Tapaamisen yhteydessä neuvomme myös yrityksen rahoitukseen, eri yritysmuotoihin, verotukseen, kirjanpitoon ja vakuutusturvaan liittyvissä asioissa. Tarvittaessa hyödynnämme neuvonnassamme laajan asiantuntijaverkostomme osaamista.

 

 

 

 

 

Hämeen Uusyrityskeskus

c/o Parkki Business Park
Raatihuoneenkatu 21-23
13100 Hämeenlinna

Avoinna
Ma-pe klo 8–16, tapaamiset ajanvarauksella. 

Ota yhteyttä

Marko Ahtiainen
Toimitusjohtaja,
yritysneuvoja

p. 050 301 9009
marko.ahtiainen
@uusyrityskeskus.fi

Janne Korpela
Yritysneuvoja
 

p. 0400 813 270
janne.korpela
@uusyrityskeskus.fi

 

 

Hämeen uusyrityskeskus ry

c/o Parkki Business Park
Raatihuoneenkatu 21-23
13100 HÄMEENLINNA

Janne Korpela
p. 0400 813 270
janne.korpela@uusyrityskeskus.fi

Asiakastapaamiset ajanvarauksella


Marko Ahtiainen
p. 050 301 9009
marko.ahtiainen@uusyrityskeskus.fi

 

Tietoturvaseloste - Verkkosivut Opiferum Oy